Inschrijven

Contact – Info

Wim Koopman koopmanwh@gmail.com +31 627060801

Wouter Sipma woutersipma@gmail.com +31 623530662

Lokaties  Venues

Dorpshuis De Dorpshoeve,
Westeinde 6
9415 PJ Hijken
Eetcafé De Dorpskern,
Oranjekanaal Zuidzijde 21
9415 PR Hijken
Gymzaal De Kamp
De Hofkamp 7
9415 PX Hijken

Bankrekening   Bank account

NL57 RABO 0306 5806 24
BIC (Swift): RABONL2U
T.n.v. Damclub Hijken DTC

Openingsvideo

De Damweek Hijken 2020 is bij deze officieel geopend!

Digitaal noteren aangemoedigd

Tijdens de Damweek Hijken wordt digitaal noteren aangemoedigd. Spelers die met behulp van hun telefoon of tablet willen noteren, hebben daar geen toestemming van hun tegenstander voor nodig. Voor een handleiding, zie de Workshop in Toernooibase.

Foto: Piet Bouma (FMJD-forum)

Update: aanvullende maatregelen en wedstrijdbepalingen

Beste deelnemer aan de Damweek Hijken 2020,

We berichtten reeds over de definitieve doorgang van ons toernooi. In dit bericht graag aandacht voor de aanvullende maatregelen die we besluiten te treffen na ons gesprek met de gemeente Midden-Drenthe:

  • Tijdens de wedstrijden mag de bar niet open zijn, dit geldt voor beide speellocaties. Wel mogen we als club consumpties verstrekken. Dit zullen we bijhouden met muntjes, die voorafgaand aan de rondes te koop zullen zijn.
  • Wij geven het dringende advies om een mondkapje te dragen op het moment dat je niet achter het bord zit. Voor velen zal dit al normaal zijn, voor anderen (nog) niet. Wij volgen hiermee landelijke advies om in de openbare ruimte een mondkapje te dragen.

Verder willen we de volgende regels onder de aandacht brengen:

  • Toeschouwers zijn niet toegestaan in de speelzaal;
  • Begeleiders (in de ruime zin van het woord) zijn wel toegestaan, mits ze zich aan de 1,5 meter afstand houden;
  • Zolang een ronde bezig is, geldt het Protocol Verantwoord Dammen; spelers blijven speler tot het einde van de ronde, ook al is hun partij afgelopen;
  • Volg de aanwijzingen van de aanwezige coronafunctionaris op;
  • Er geldt een maximum grootte van 4 personen voor gezelschappen, behalve als zij één huishouden zijn; houd hier rekening mee na afloop van de ronde en tussen de rondes op dagen met twee partijen op een dag;
  • Analyseren na de partij mag in de daarvoor toegewezen ruimtes, maar wel op 1,5 meter afstand en met een maximum van 30 personen per ruimte (daar zullen de ruimtes ook op worden ingericht).

Inmiddels zijn ook de wedstrijdbepalingen op de website gezet, deze zijn hier te lezen: https://damweekhijken.nl/wp-content/uploads/2020/10/Wedstrijdbepalingen-Open-Herfsttoernooi-2020.pdf. Kort gezegd: we spelen 8 rondes Zwitsers op rating.

Ten slotte: in samenwerking met de lokale beheerders, de gemeente en de KNDB doen we er alles aan om dit toernooi veilig te kunnen laten verlopen. Wellicht zullen er op een dag BOA’s langskomen, maar die zullen in de eerste plaats ons tips en adviezen geven en dus ook vooral aan de veiligheid bijdragen. Zo proberen we er met vereende krachten een mooie week van te maken.
Op maandag zal er hoogstwaarschijnlijk een fotograaf langskomen namens het Dagblad van het Noorden, dus dat is een mooi moment om ons als damsport te profileren!

Indien er nog vragen zijn, schroom dan niet contact op te nemen met Wim Koopman (koopmanwh@gmail.com, 06-27060801) of mij (woutersipma@gmail.com, 06-23530662).

Hartelijke groet en tot zondag,
namens Hijken DTC
Wouter Sipma