Contact – Info
Wim Koopman koopmanwh@gmail.com +31 627060801

Wouter Sipma woutersipma@gmail.com +31 623530662
Lokaties  Venues
Dorpshuis De Dorpshoeve,
Westeinde 6
9415 PJ Hijken
Bankrekening   Bank account
NL57 RABO 0306 5806 24
BIC (Swift): RABONL2U
T.n.v. Damclub Hijken DTC

Informatiemail 14-10-2021

Op donderdagavond 14 oktober is de volgende informatiemail naar de deelnemers van de Damweek gestuurd:

Beste deelnemer aan de Damweek Hijken,

Het toernooi nadert met rasse schreden, maandag is het al zover! Als organisatie zijn we blij met de bijna 60 aanmeldingen en kijken uit naar de gezellige en sportieve damweek. In deze e-mail willen we je nadere informatie geven over de regeling wat betreft corona en het Coronatoegangsbewijs (CTB, QR-code). De afgelopen week zijn we hiervoor in contact geweest met de gemeente Midden-Drenthe – uiteindelijk zijn we afhankelijk van de kaders die de overheid ons geeft.

We gaan het als volgt doen:

  • Zoals eerder al gecommuniceerd (in antwoord op vragen van deelnemers en op de website, https://damweek.hijkendtc.nl/) vragen we geen CTB voor het betreden van de speelzaal als speler. Voorwaarde hiervoor is dat de speelzaal in de Dorpshoeve gescheiden is van het horecagedeelte.
  • Een drankje bestellen en deze direct meenemen naar de speelzaal mag (zonder CTB-check), maar op het moment dat je in het horecagedeelte wilt gaan zitten, word je gecontroleerd op je CTB.
  • Publiek (ook in de vorm van begeleider, chauffeur, coach of trainer) die de Dorpshoeve wil betreden wordt gecontroleerd op CTB.

Met deze opzet willen we de deelnemers en onszelf ontzorgen, zodat we ons kunnen richten op datgene waar we voor komen: het damtoernooi zelf. Tegelijkertijd beseffen we dat dit slechts mogelijk is als we de maatregelen in het horecagedeelte goed naleven – hiervoor rekenen we dan ook op je medewerking! We willen niet tijdens het toernooi genoodzaakt worden de regels aan te scherpen en iedereen bij binnenkomst te moeten controleren.

Verder willen we je ook vooral wijzen op de basisregels om verspreiding van het coronavirus te verspreiden en zodoende bijdragen aan een veilige omgeving:

  • Was vaak en goed je handen.
  • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht – hier zorgen wij natuurlijk zo veel mogelijk voor.

We hopen hiermee de maatregelen duidelijk gecommuniceerd te hebben; heb je toch nog vragen, neem dan contact op met Wim Koopman (koopmanwh@gmail.com, 06-27060801) of Wouter Sipma (woutersipma@gmail.com, 06-23530662).

Met vriendelijke groet en tot maandag,
Namens de organisatie van de Damweek Hijken,
Wouter Sipma